MENÜ
KVKK Aydınlatma Metni
KVKK Aydınlatma Metni

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

Sapanca Çayır Çimen Apart Otel (Köseoğlu Ada İnşaat Taahhüt Turizm Ve Petrol Sanayi Ve Ticaret A.Ş.)(Şirket) olarak kişisel verilerinizin korunması hakkında azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluk bilinci ile, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil olmak üzere; Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) ile getirilen düzenlemelere uygun olarak işlenmesine ve muhafaza edilmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuz dolayısı ile tam bilinçle ilgili kanunun bize yüklediği Veri Sorumlusu sıfatı ile, kişisel verilerinizi (iletisi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuatın emredici hükümleri çerçevesinde işlemekteyiz.

A - KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği her türlü organizasyon vb. etkinliklere katıldığınızda iletişim formu, e-bülten, rezervasyon formu esnasında adres, telefon, e-mail vb kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Bu kişisel verileriniz şirketimiz faaliyet konuları ile ilgili olarak , öncelikle hizmet sunabilmek, mevcut hizmet kalitesini arttırabilmek, şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri ile raporlama ,bilgi güvenliğini sağlama, yasal yükümlülüklerini yerine getirme, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirme amaçlarıyla kullanılacaktır. Kişisel verileriniz , açık rızanız bulunmadan başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

B-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Toplanan kişisel verileriniz;  Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,  Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve is stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

C-KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, işbirliği yapılan kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar ve diğer 3’üncü kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir.

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

D- KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi iş bu Aydınlatma Metninde açıklandığı üzere ve aşağıda açıkça yazılmış olduğu üzere KVK Kanunun 11. Maddesinde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri veri sorumlusu olan Şirkete başvurarak kendisi ile ilgili;

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.


Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizihttp://www.cayircimenotel.com/Verilerin Korunması adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını işletme adresimiz olan Soğuksu Mah. Durak Sok. No:27/9 Kırkpınar - Sapanca/Sakarya adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu [email protected] adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.