MENÜ
Konaklama Hizmet Sözleşmesi
Konaklama Hizmet Sözleşmesi

İş bu sözleşmede bir tarafta ilerleyen maddelerde MİSAFİR olarak anılacak olan gerçek ve/veya tüzel kişi ve diğer tarafta ilerleyen maddelerde OTEL olarak anılacak olan Sapanca Çayır Çimen Apart Otel Soğuksu Mah. Durak Sok. No:27/9 Kırkpınar /Sapanca/SAKARYA/TÜRKİYE adresinde bulunan Sapanca Çayır Çimen Apart Otel, ilerleyen maddelerde TARAFLAR ve Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri Hakkında Yönetmelik ise ilerleyen maddelerde YÖNETMELİK olarak anılacaktır.

Bu taraflar; iş bu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı olduğunu, bahse konu şartların Otel’e ait www.cayircimenotel.com internet adresinde yazılı olarak yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak, iş bu sözleşmeyi aşağıda yazılı maddeler dahilinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

 1. SÖZLEŞME KONUSU
  1. İşbu sözleşme uyarınca Otel, Misafirin talebi üzerine Otelde konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür (ileride ‘Hizmet’ olarak anılacak).
  2. İş bu sözleşmenin kurulmasıyla (Misafir, Otelde konaklamak ve/veya otelin sunduğu hizmetler için rezervasyon yaptırarak iş bu sözleşmeyi imza ettiğini kabul etmektedir) birlikte Misafir, otelde konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini teyit etmektedir.
  3. Otel, Misafir’in talebini teyit ettiği halde Taraflar iş bu sözleşmeyi akdetmiş olacaklardır.
 1. KONAKLAMA REZERVASYONUN ŞEKLİ

2.1. Hizmet rezervasyonu, Misafirin Otel’e ait www.cayircimenotel.com internet adresinde yazılı numaraları arayarak rezervasyonu bildirmesi, www.cayircimenotel.com internet adresinde ki rezervasyon formunun doldurulup gönderilmesi ya da çevrimiçi olarak Whatsapp sistemi üzerinden müşteri temsilcilerine başvurulması yolu ile gerçekleştirilebilecektir.

2.2. Misafir talebini feshetmek veya herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumda iş bu sözleşmede belirlenen hususlara uymak ve şartları yerine getirmek kaydıyla www.cayircimenotel.com internet adresinde yazılı numaralar üzerinden Otel’e başvurabilir.

2.3. Misafirin, rezervasyonda değişiklik veya fesih yapma talebini en geç; 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için belirli konaklama başlangıç tarihinden 7(yedi) gün önce, 07 Eylül -19 Haziran Dönemi için belirli konaklama başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce Misafir tarafından veya misafirin yetkilendirilmiş vekili tarafından 2.2 maddesinde yazılı belirtilen www.cayircimenotel.com internet adresinde yazılı numaralar üzerinden Otel’e iletmesi gerekmektedir.

2.4. Rezervasyon tarihi ile konaklama başlangıç tarihi arasında 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için 7 (yedi) günden, 07 Eylül – 19 Haziran Dönemi için ise 3 (üç) günden daha az süre olması durumunda Misafir rezervasyonda değişiklik ya da fesih yapma talebini cayma hakkı ve anlık iptal ve değişiklik durumları dikkatte alınarak giriş saatinden en geç 20 saat öncesinde 2.2 maddesinde yazılı belirtilen www.cayircimenotel.com internet adresinde yazılı numaralar üzerinden Otel’e iletmesi gerekmektedir. Aksi halde yukarıda yazılı sürelerin sonrasında yapılan değişiklik ve iptallerde mevcut duruma göre Yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince otelin tazminat hakkı doğacaktır.

2.5. Misafir herhangi bir ücret ödemeksizin, en fazla 1 defa rezervasyonda değişiklik yapma talebinde bulunabilir. Misafir daha fazla değişiklik yapma talebinde bulunduğu takdirde; Otel’in uyguladığı değişiklik, rezervasyon ve fesih tarifesine göre ücret ödemekle yükümlü tutulabilecektir.

2.6. İş bu sözleşme ile Misafir, rezervasyon sırasında özel indirim uygulandığı dönemde ki (erken rezervasyon dönemi vb.) rezervasyonda herhangi bir sebepten ötürü değişiklik yaptığı/yapmak istediği takdirde yeni rezervasyonun gerçekleşecek olduğu tarih sırasında uygulanan fiyat listelerine göre yapılacağını ve doğabilecek fiyat farklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kayıt sırasında özel indirimlerin geçerli olmayacağını Misafir kabul etmiştir.

2.7. Otel, Misafirin süresi içerisinde yapacağı değişiklik talebini otelin müsaitlik durumuna göre cevaplandıracaktır.

2.8. Çocuklar için ücretsiz konaklama ve indirim olanağı ebeveynleri ile aynı villada kalmaları halinde uygulanacaktır. İş bu sözleşmeye göre rezervasyon kaydı sırasında Misafir tarafından bildirilen konaklayacak olan çocuğun/çocukların yaşı otel de giriş esnasında yapılacak olan kayıt işlemlerinde dikkate alınacaktır. Çocuğun/Çocukların yaşının tespiti için otele girişte otel görevlisi tarafından çocuğun/çocukların kimliklerinin ibraz edilmesini talep edebilir. Bu durumda Misafir çocuğun/çocukların kimliklerini ibraz etmek yükümlülüğü altındadır. Rezervasyon aşamasında bildirilen çocuk yaşı ile ibraz edilen kimlik kayıtlarında ki çocuk yaşının farklı olması durumunda rezervasyonda gereken değişiklikler yapılacak olup, bu değişikliklerden kaynaklı ücret farkını Misafir karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. ÖDEME ŞEKLİ
  1. Misafir, Online Rezervasyon formu aracılığıyla kredi kartıyla yapılan ödemeler kredi kartı bilgilerini mail order formuna girecektir veya Misafir, otelin mail ya da iletişim numarası üzerinden tarafına bildirilecek olan banka hesap bilgilerine havale/EFT işlemi yaparak ön ödeme işlemini gerçekleştirecektir. Geriye kalan tutar ise Misafirin otele girişi esnasında tahsil edilecektir.
  2. Otel, rezervasyon talebinin kabulü için Misafirden Yönetmeliğin 9/4 maddesi uyarınca ön ödeme talep etmektedir.
  3. Otel, Misafir’in kredi kartı bilgilerinin ve rezervasyon esnasında talep edilen diğer bilgilerinin sunulduğu sistemin; 6698 sayılı KVKK uyarınca, bilgilerin herhangi bir durumda ve şekilde görünmesini veya kopyalanmasını engelleyen özel bir güvenlik sisteminin koruması altında olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. Otel, aynı zamanda kendi kusuru dışında ortaya çıkan zarar verici programlar ve Misafir’in sahip olduğu elektronik aletlerden kaynaklı buna benzer program ve sistemlerin ve yine Misafir’in dikkatsizliği nedeniyle bilgi, belge ve sırların üçüncü kişiler tarafından öğrenilmesi dolayısı ile meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.
  5. Misafir , otele girişi sırasında rezervasyon görevlisine, online rezervasyon kaydı yaparken ön ödeme için kullandığı kredi kartını ya da bu kredi kartının ön kısmının fotokopisini ibraz edecektir. Misafir’in bu sorumluluğunu yerine getirmemesinden kaynaklı meydana gelebilecek olan zararlardan/hasarlardan dolayı sorumluluk Misafir’e aittir.
  6. Fatura, Misafir’e hizmet aldıktan sonra otelden çıkış esnasında verilecektir. Faturanın teslim alınması sorumluluğu Misafir’in üzerinde olup, faturanın alınmamasından Otel sorumlu tutulamayacaktır.
 1. ÖDEMENİN İADE ŞEKLİ
  1. Otel Standart Rate (İade Edilebilir) Rezervasyon ve Non Refundable (İade Yapılmaz) Rezervasyon olmak üzere iki çeşit rezervasyon hizmeti sunmaktadır.
  2. Non Refundable (İade Yapılmaz) Rezervasyonlarda rezervasyon tutarının tamamı tahsil edilmekte olup iptal/iade/değişiklik yapılmamaktadır. Misafir, non- refundable (iade yapılmaz) rezervasyon sırasında tarafından alınan konaklama hizmeti ücretinin iadesinin olmayacağını bildiğini geri dönülmez şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3. Otel’de , Standart Rate (İade Edilebilir) Rezervasyonlarda 20 Harizan -06 Eylül Dönemi ve 07 Eylül – 19 Haziran Dönemi olmak üzere iki ayrı rezervasyon dönemi bulunmaktadır.
  4. 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için rezervasyon iptal ve değişiklik süresi 7 (yedi) gündür. Misafir’in, 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün önce iptal ve değişiklik talebinde bulunması halinde tarafına ön ödeme tutarının tamamı bu talebini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde otel tarafından bankalara ödenen komisyon tutarı düşülerek iade edilecektir.
  5. 07 Eylül -19 Haziran Dönemi için rezervasyon iptal ve değişiklik süresi 3 (üç) gündür. Misafir’in, 07 Eylül -19 Haziran Dönemi için yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıç tarihinden 3 (üç) gün önce iptal ve değişiklik talebinde bulunması halinde tarafına ön ödeme tutarının tamamı bu talebini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde otel tarafından bankalara ödenen komisyon tutarı düşülerek iade edilecektir.
  6. Rezervasyon tarihi ile konaklama başlangıç tarihi arasında 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için 7 (yedi) günden, 07 Eylül – 19 Haziran Dönemi için ise 3 (üç) günden daha az olan rezervasyonlarda iptal ve değişiklik süresi rezervasyon tarihinden itibaren 2.4. maddede yazılı olduğu halde cayma hakkı ve anlık iptal talepleri dikkatte alınarak 4 saattir. Misafir’in rezervasyon tarihi ile konaklama başlangıç tarihi arasında 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için 7 (yedi) günden, 07 Eylül – 19 Haziran Dönemi için ise 3 (üç) günden daha az olan rezervasyonlarda, rezervasyon tarihinden itibaren en geç 4 saat içerisinde değişiklik/iptal talebinde bulunulması halinde ön ödeme tutarının tamamı bu talebini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde otel tarafından bankalara ödenen komisyon tutarı düşülerek iade edilecektir.
  7. 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıç tarihinden 7 (yedi) gün veya sonrasında ve yine 07 Eylül -19 Haziran Dönemi için yapılan rezervasyonlarda konaklama başlangıç tarihinden 3 (üç) gün veya sonrasında bir tarihte yapılan iptal veya değişiklik durumlarında ön ödeme ücretinin iadesi mümkün olmayacaktır. Misafir bu koşullarda ön ödeme tutarını Otel’e cezai şart olarak ödediğini geri dönülmez olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşme gereğince Misafir’in ödeyeceği cezai şart ve tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde Misafir yürürlükteki katma değer vergisini ödeme mecburiyetindedir.
  8. Rezervasyon tarihi ile konaklama başlangıç tarihi arasında 20 Haziran – 06 Eylül Dönemi için 7 (yedi) günden, 07 Eylül – 19 Haziran Dönemi için ise 3 (üç) günden daha az olan rezervasyonlarda değişiklik/iptal taleplerinin, cayma hakkı ve anlık iptal talepleri dikkatte alınarak en geç 4 saat içerisinde yapılmaması durumunda ön ödeme ücretinin iadesi mümkün olmayacaktır. Misafir bu koşullarda ön ödeme tutarını Otel’e cezai şart olarak ödediğini geri dönülmez olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. İş bu sözleşme gereğince Misafir’in ödeyeceği cezai şart ve tazminatlar için katma değer vergisi ödenmesi gerektiği takdirde Misafir yürürlükteki katma değer vergisini ödeme mecburiyetindedir.
  9. Giriş günü veya giriş gününden daha sonraki bir tarihte ki iptal taleplerinde ön ödeme tutarının tamamı yanmaktadır. Yukarıda belirtilen yazılı sürelerin sonrasında ve yine konaklama için otele giriş yapıldıktan sonra Otel’in kendi kusurundan kaynaklanmayan ve Misafir bakımından mücbir sebep varlığının olmadığı durumlara ilişkin olarak yapılan değişiklik ve iptallerde mevcut duruma göre Yönetmeliğin 28. Maddesi gereğince otelin tazminat hakkı doğacaktır.
  10. Rezervasyon kaydı sırasında, kredi kartıyla yapılan ödemelerden yapılacak iade veya geri ödemeler, ödemenin yapıldığı Misafir’in kredi kartının ait olduğu banka hesabına ve/veya ödemenin gönderildiği banka hesabına Otel tarafından geri yatırılacaktır.
  11. Tüm iade işlemlerinde, Otel tarafından komisyon, vergi vb. masraflar düşülerek Misafir’e iade edilecektir.
 2. KONAKLAMA ŞEKLİ
  1. Otele giriş sırasında Misafir’in ve beraberindekilerin yaşı ve kimliği kontrol edilecektir. Misafir’in yanlış bilgi vermesinden ötürü yaşanabilecek hukuki sorumlulukları misafir peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumlardan dolayı oluşabilecek harcamaları da Misafir karşılamayacaktır.
  2. Misafir, otele vardığı saat kaç olursa olsun, otele giriş günü en erken saat 15:00 da oda/villaya yerleşeceğini ve otelden çıkacağı saat kaç olursa olsun en geç saat 11:00 da oda/villadan çıkış yapacağını, oda/villadan çıkış yaptıktan sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini ödeyeceğini kabul eder.
  3. Misafir, konaklama süresince yapacağı ekstra harcamaları otelden çıkış esnasında ödeyecektir.
  4. Online rezervasyon sırasında, rezervasyon ücretinin %50 si ön ödeme olarak alınacaktır. Geri kalan tutar Misafirin otele girişi esnasında alınacaktır.
  5. Misafir’in otele yerleşmesinden sonra Otel’in sorumluluklarını yerine getirmemesi dışında bir sebepten dolayı hizmetten vazgeçmesi durumunda Misafir tarafından yapılan geri ödeme Yönetmeliğin 29. Maddesi uyarınca iade edilmeyecektir.
 3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU
  1. Otel, Misafir’in rezerve ettiği oda/villaya yerleştikten sonra mücbir sebep halleri dışındaki doğan tüm durumlarda Misafir’e ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarları karşılamakla yükümlüdür. İş bu sözleşme gereği söz konusu doğabilecek durumlarda Otel, hizmeti iade etme veya hizmetin karşılığını ödeyerek veya Misafir’e ek hizmet ve/veya alternatif hizmet sunarak hasarı karşılayacaktır. Ek hizmet veya konaklama hizmetinin, Misafir tarafından kabul edilmesi durumunda Misafir’in tazminat olarak isteyebileceği rezervasyon ücretini iade etmek talebinde bulunma hakkından ve diğer her türlü tazminat hakkından ve dava talep hakkında feragat etmesi anlamına gelmektedir.
  2. Otel, Misafir’e tarafından ısmarlanan hizmetleri kusursuz, eksiksiz ve zamanında sunmayı en baştan kabul, beyan ve taahhüt eder. Misafir’e kalitesiz hizmet sunulduğu durumda Misafir hizmete ilişkin ayıbın varlığını ve ayıba ilişkin şikayetini yazılı ve açık şekilde Otel temsilcisine bildirecektir. Aksi halde Otel tarafından sunulan hizmet kusursuz ve zamanında sunulmuş sayılacaktır.
  3. İş bu sözleşme gereği Otel’in hizmet sunma yükümlülüklerini kısmen veya tam olarak yerine getiremediği durumlarda veya ayıplı ifa durumlarında Misafir’in hizmetin yeniden görülmesi, hizmet sonucu ortaya çıkan varsa hasarın ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelde indirim ya da sözleşmeden dönme gibi kanundan kaynaklı seçimlik hakları saklıdır.
  4. Otel’in hizmet sunma yükümlülüklerini kısmen veya tam olarak yerine getiremediği veya ayıplı ifa durumlarında Misafir’in uğradığı zararın giderilmesi sırasında ilgili yasa ve yönetmeliklerde yazılı kurallar uygulanacaktır.
  5. Otel, rezervasyon çakışması sorunu yaşanması durumunda insiyatif alma hakkına sahip olmakla birlikte bu durumu Misafir’e sorunun ortaya çıkışının öğrenilmesinden itibaren ivedi bir şekilde bildirmek ve rezervasyon iptalinden kaynaklı hiçbir kesinti yapmadan bedel iadesi yapmak yükümlülüğü altındadır.
  6. Misafir, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal etmesi durumunda, yapmış olduğu ihlal sonucu otelin uğradığı her türlü zararı karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
  7. Misafir tarafından otel ve eklentileri içerisinde sebep olunduğu tespit edilen her türlü maddi zarar, Misafir tarafından otelden çıkış esnasında ödenecektir.
  8. Otel, mevsim şartları ve turizm sezonuna göre konaklama hizmetinin şart ve koşullarını değiştirebilir.
 4. DİĞER HÜKÜMLER
  1. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör saldırısı, askeri harekat, sel, yangın, salgın hastalık v.b tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebep olarak kabul edilecek olup bu tür durumların meydan gelmesi durumunda otel hizmet vermeye devam etmeyebilir veya bu oteldeki konaklamayı aynı ya da başka bölgede aynı nitelik ve seviyede başka bir otel konaklaması ile değiştirebilir.
  2. Otel, bayram veya yeni yıl vb. diğer özel günlerin programlarını otele bağlı olmayan sebeplerden dolayı değiştirme hakkını saklı tutar.
  3. Otel, Misafir tarafından odasında ve genel alanlarda verilen hasarlardan, tahribatlardan ve/veya kaybolmuş parçalardan dolayı oluşan maddi, manevi tutarları tazmin etme hakkını saklı tutar.
  4. Otel bünyesinde evcil hayvan kabul edilmemektedir.
  5. Yaşı küçük misafirlerin yanlarında ebeveynleri olmadan havuza girmesi yasaktır. Yaşı küçük misafirlerin sorumluluğu ebeveynlerine aittir. Otelin bu duruma ilişkin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  6. Otelde, Misafir’lerin kullanımına tahsis edilmiş bisikletler bulunmakla birlikte, bisikletlerin kullanılıp kullanılmaması seçimi Misafir’e aittir. Misafir’in bisikletlerin kullanımı sırasında başına gelebilecek kazalardan müessesemiz sorumlu değildir.
  7. Otel müşterinin para ve değerli eşyasını saklamak üzere kabul etmemektedir. Bu sebeple Misafir, para ve değerli eşya kaybından, oluşabilecek kaza ve yaralanmalardan Otel yönetimi sorumlu tutamaz.
  8. İş bu sözleşme uyarınca doğacak olan ihtilafların çözümünde Misafir, otelin bulunduğu bölge mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. İş bu sözleşme Misafir’in rezervasyonunu yaptırması ve ön ödemenin gerçekleştirmesi sonrasında Otel tarafından kendisine verilecek Rezervasyon numarası ile devre girecek olmakla birlikte Misafir’in konaklama hizmetinin sona ermesi ile birlikte Otelden ayrılmasıyla sona erecektir.